چار دیواری

طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

آخرین روزتعطیلی عید

چهارشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۳، ۱۰:۵۳ ب.ظ

صبحی!!!صبح که نه ظهر!!!!تصمیم بر این شدکه بریم بیرون (عاخه ناهار که درست نکرده بودیم!!خلاصه واسه ناهارباید میرفتیم )

تا از خونه زدیم بیرون!!هنوز اول جاده بودیم,اذون گفتن!!رفتیم همون مسجدی که صدای اذون میومد ازش.

منتظر مامانم اینا بودم,جلو در وردی نشستم,خادم مسجد واسم چایی آورد!!!بعد خودش رفت نمازبخونه!!!

همینطور که منتظر بودم,چشمم خورد به میزی که روش کتاب و چند مدل فیش و قند بود!!!

فک کنم واسه مسافرای عید گذاشته بودن!!!عاخه مسجد کنارجاده بود!!!مسافرا زیاد میومدن.

٣تاکتاب خریدم"حدیث تندرستی"یکی واسه خودم,بقیه هم واسه دوستام!!

یه ده تومنی دادم,۴تومن بهم پس داد!!۴تومنو گذاشتم رو میز که ازش یه فیش کمک به مسجدبگیرم.دیدم قیمت رو جلد کتاب زده  ١۴٠٠تومن!!ولی٢٠٠٠تومن حساب کرده بود,این شد که از این حرکتش!!(زرنگی در اوردن )خوشم نیومد!اضافه پولمو پس گرفتم:))

بهشم تذکر دادم که قیمت رو جلد زده١۴٠٠!!!

خیلی بدم میاد از اینکه یکی زرنگی کنه!!!!!و طرفم خر فرض کنه!!!موافقین ۴ مخالفین ۰ ۹۳/۰۱/۱۳
خانم مهندس